Hoe wordt de ioslatiewaarde gemeten:

  1. met behulp van theromgrafische inspectie kiezen we een representatieve plek op uw gevel (of ander bouwdeel).
  2. Op de binnenzijde plaatsen we een warmtestroomsensor om de energiestroom door de muur te meten en een thermometer om de binnentemperatuur te meten.
  3. Ook aan de buitenzijde plaatsen we een thermometer om de buitentemperatuur te meten. Hierbij is het belangrijk dat deze beschermd is tegen directe zon, regen en wind.
  4. Alle sensoren wordenverbonden met een datalogger die alle metingen verzamelt en opslaat.
  5. Via een speciale analyse software worden de sensoren getest en de meting gestart.
  6. Na afloop van de meetperiode berekend de software de isolatiewaarde van het bouwdeel.

Hoe lang duurt een isolatiewaarde meting:

Om te voldoen aan de ISO 9869 moet een meting minimaal 72 uur duren. Hierdoor kunnen heel betrouwbare resultaten bereikt worden. Voor metingen waarbij niet voldaan hoeft te worden aan de ISO norm kan ook met kortere meetperiodes een goede indicatie van de daadwerkelijke isolatiewaarde gegeven worden.

De meting zelf gebeurd volautomatisch en heeft geen invloed op uw dagelijks leven. We komen twee keer langs, een keer voor het startonderzoek en het installeren van de meetpunten. Na afloop van de gewenste meetperiode halen we de apparatuur weer op en bespreken met u de uitkomst van de metingen.

Warmteverliezen van een huis meten

Wij meten de isolatiewaarde van uw woning met een warmtestroommeter in combinatie met nauwkeurige temperatuurmeting.

Deze meting is volgens de ISO 9869 gestandardiseerd en is de enige methode die betrouwbare meetresultaten over de isolatiewaarde van bestaande bouwdelen kan leveren.

Ondersteund wordt de meting door een thermografische inspectie om in beeld te brengen of er isolatielekken of andere afwijkingen in de constructie aanwezig zijn.

 

 

Welke apparatuur gebruiken we:

We gebruiken de gSKIN® U-Value Kit van de firma GreenTEG.
Voor de thermografische onderzoeken gebruiken we een infrarood camera van marktleider Flir.

Hoe wordt de isolatiewaarde normaal bepaald:

Normaal wordt de isolatiewaarde in de bouw met materiaalspecifieke kengetallen berekend. Deze kengetallen zijn met omvangrijke laboratoriumsonderzoeken vastgesteld en genormeerd. Om de isolatiewaarde van een bestaande muur te berekenen moet de hele constructie in kaart gebracht worden.

Met de materiaal kengetallen en de laagdiktes kan vervolgens de theoretische isolatiewaarde (de Rc-waarde) berekend worden.

De moeilijkheid zit vaak in het vaststellen van de samenstelling van de constructie. Daarom kan de theoretische berekening altijd alleen een benadering van de werkelijkheid zijn. Bovendien worden afwijkingen t.o.v de normwaardes niet meegerekend zoals een slechtere isolatiewaarde door vocht in de muur of gebrekkige uitvoeringskwaliteit.