oktober 9, 2019

Warmtescan en isolatieonderzoek

Bij het renoveren van bestaande huizen moeten vele beslissingen worden genomen. 

Een heel belangrijke vraag is of er aanvullend of opnieuw geïsoleerd moet worden.

Om dit goed te kunnen beoordelen is het belangrijk de isolatiekwaliteit van de huidige constructie te kennen. Alleen door een goede meting kunt u beoordelen of aanvullende isolatie of verbetering van de kierdichting nodig en zinvol is.

De huizendokter kan voor u een omvattende isolatieanalyse van uw huis doorvoeren. Hierbij kunnen we verschillende onderzoekstechnieken zoals thermografie, warmtestroom metingen en endosopisch onderzoek combineren om u een realistisch beeld van de huidige situatie te geven. Op wens kunnen we u vervolgens ook bij de keuze van de beste duurzaamheidsmaatregelen en ontwerpstrategieën adviseren.

 

De Huizendokter helpt u met de volgende adviezen om een goed beeld van de isolatiestaat van uw huis te krijgen:

 

 

Warmtescan

Bij deze warmtescan worden koudebruggen en luchtlekken in uw woning in kaart gebracht. Met de warmtebeeldcamera gaan we hierbij van binnen en buiten onderzoek doen naar mogelijke warmtelekken. Na afloop van de warmtescan hebt u een helder beeld van de huidige staat van de isolatie en waar de warmte via naden en kieren weglekt. Bovendien kijken we naar de bouwkundige staat van uw huis en de mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren. We bespreken met u welke maatregelen mogelijk en zinvol zijn en in welke volgorde u de verschillende stappen het beste kunt nemen. De uitkomst wordt vastgehouden in een duidelijke rapportage.

Een opname voor een warmtescan duurt gemiddeld ca. 2 uur.

In voorbereiding op het bezoek is het volgende van belang:
• Alle vertrekken van uw woning/pand zouden bij voorkeur een omgevingstemperatuur hebben van ca. 20 graden.
• U kunt dit bereiken door uw woning/pand ca. 24 uur voor aanvang van onze werkzaamheden op temperatuur te brengen en te houden.
• Ramen en deuren en ventilatieroosters naar mogelijkheid dicht houden.

 

 

 

Isolatieonderzoek

Het effect van isolatiemaatregelen hangt sterk af van de uitvoeringskwaliteit. Veel voorkomende isolatiefouten zijn:

  • kieren en lekken tussen isolatieplaten
  • ontbrekende isolatie
  • natte isolatie
  • verkeerd ingebouwde isolatie
  • gebruik ongeschikt isolatiemateriaal

Met een isolatie onderzoek van de Huizendokter krijgt u een omvattend beeld van de isolatiekwaliteit van uw huis. Hiervoor doen we eerst een overzichtsscan met een warmtebeeldcamera om zwakke plekken in de isolatie te identificeren. In een tweede stap meten we doormiddel van warmtestroommeting op de slechtste plek de daadwerkelijk gerealiseerde isolatiewaarde. In combinatie met de infrarood beelden kan een inschatting gemaakt worden over de isolatiekwaliteit van de onderzochte bouwdelen.

Afhankelijk van de situatie kunnen we ook aanvullende onderzoeken uitvoeren zoals vochtmetingen in de isolatie of destructief onderzoek naar de uitvoeringskwaliteit.

Meer informatie

 

Naast warmtescans en isolatieonderzoek kunt u ook voor de volgende andere diensten terecht bij de Huizendokter:

 

Huizendokter - Energiebesparing en duurzaamheidHuizendokter vochtproblemen en bouwkundige problemenHuizendokter ontwerp en bouwbegeleiding
Meer weten?
Neem contact op!