Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is:

De Huizendokter.

Schermerstraat 14, 2013ES Haarlem

M +31 6 17 42 78 39

E  info@huizendokter.nl

W www.huizendokter.nl

Handelsregister:          53893344

Architectenregister:     1.110515.015

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Bij zijn dienstverlening maakt de Huizendokter gebruik van een aantal persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u ons per telefoon of per mail benaderd of als u gebruik makt van ons contactformulier op de website www.huizendokter.nl.

De Huizendokter kan de volgende gegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Bij het uitvoeren van energieadviezen kunnen naast de hierboven genoemde persoonsgegevens ook de volgende gegevens van u opgeslagen en verwerkt worden:

 • Uw energiegebruik van de afgelopen jaren
 • Gegevens over uw stookgedrag in huis
 • Gegevens over uw warm tapwatergebruik
 • Gegevens over investeringen in duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld winddelen of collectieve zonnedaken)
 • Gegevens over uw verbouwingsbudget
 • Gegevens over de bouwkundige staat van uw woning

 

Waarvoor heeft de Huizendokter deze gegevens nodig en wat wordt ermee gedaan

We gebruiken uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail of per post) en/of telefonisch met u contact op te kunnen nemen. De contactopname door de Huizendokter is altijd gebonden aan een bepaald project of een vraag van uw kant. We gebruiken uw gegevens niet voor het versturen van nieuwsbrieven of algemene informatie.

Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens in het kader van een met u gesloten overeenkomst. De gegevens hebben we nodig voor het inplannen van afspraken, voor het uitvoeren van inspecties en energiebesparingsberekeningen en het opstellen van rapportages en facturen.

 

Hoe lang worden de gegevens door de Huizendokter bewaard

De Huizendokter bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

De Huizendokter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u via de Huizenaanpak (www.huizenaanpak.nl) in contact met de Huizendokter bent gekomen of indien u naar aanleiding van een advies van de Huizendokter een offerte aan gaat vragen bij de Huizenaanpak delen we de voor de dienstverlening van de Huizenaanpak nodige informatie met de Huizenaanpak. Meer informatie over welke gegevens dat zijn en hoe de Huizenaanpak omgaat met uw persoonsgegevens kunt u vinden op www.huizenaanpak.nl.

In het kader van door de overheid gesubsidieerde energieprojecten kan het nodig zijn om bepaalde informatie met de subsidieverstrekker te delen. De Huizendokter zal hiervoor altijd specifiek toestemming van u vragen voordat de desbetreffende informatie gedeeld wordt.

In kaart brengen van websitebezoeken

Op de website van de Huizendokter worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor de analyse van het bezoekers en klikgedrag op de website. De Huizendokter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

De Huizendokter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie over uw websitebezoek waaronder ook uw IP adres wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en voor Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan de Huizendokter te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Huizendokter heeft geen invloed op de gegevensverwerking van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht u willen weten welke gegevens de Huizendokter over u verzameld heeft en / of als u uw gegevens wilt laten corrigeren of verwijderen kunt u uw verzoek sturen naar info@huizendokter.nl. De Huizendokter zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

De Huizendokter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Huizendokter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.