Duurzaamheidsconcept woningbouwvereniging Rosehaghe

Het complex van Woningbouwvereniging Rosehaghe bestaat uit 140 woningen en een verenigings-gebouw. Het hele complex is aangewezen als rijksmonument. Rosehaghe wil haar woningbestand verduurzamen op gebied van energie, water, materiaal en levensloopbestendigheid. De Huizendokter werkt in een ontwerpteam aan een Duurzaamheidsconcept om de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen en kosten en baten van de verschillende maatregelen te bepalen.

Werkzaamheden Huizendokter:

  • Overleg met de Gemeente over de balans tussen monumentale waarde en duurzaamheid
  • Nulmetingen voor de huidige situatie
  • Bouwkundig onderzoek
  • Warmtescans
  • Opstellen van een integraal duurzaamheidsplan
  • Isolatieadvies tijdens de uitvoering