ONTWERP VAN EEN WATERCONCEPT VOOR DE TUIN VAN JAN

De Tuin van Jan is een paradijstuin die gerealiseerd werd op een braakliggend binnenterrein in Amsterdam West, achter het Jan Maijenplein.

Water is de bron van alle leven. Zonder water groeit er niets in het paradijs. Ook in de Tuin van Jan speelt water een hoofdrol. Regenwater, of beter gezegd, hemelwater, wordt opgevangen op het dak van de school en stroomt in de vier vijvers. Daar wordt het bewaard en gebruikt voor de bevloeiing van de tuin.

WERKZAAMHEDEN HUIZENDOKTER:

  • Ontwerp waterconcept voor opvang, buffering en hergebruik van regenwater
  • Advies en begeleiding tijdens ontwerp en uitvoering