ONTWERP VAN EEN DAKOPBOUW CENTRUM HAARLEM

De opdrachtgever heeft de ambitie om op termijn energieneutraal te wonen. In het kader van de door de Gemeente Haarlem geïnitieerde Coalitie Energieneutraal Verbouwen is daarom een maatwerkadvies opgesteld. Als eerste stap is het dak gerenoveerd en heeft een vernieuwbouw van de bestaande dakopbouw plaatsgevonden.

WERKZAAMHEDEN HUIZENDOKTER

  • Opstellen van het maatwerkadvies energieneutraal
  • Ontwerp energieneutrale dakopbouw
  • Aanvraag bouwvergunning
  • Hulp bij de selectie van een aannemer