DUURZAAMHEIDSCONCEPT VOOR WBV ROSEHAGHE HAARLEM

Het complex van Woningbouwvereniging Rosehaghe bestaat uit 140 woningen en een verenigings-gebouw. Het hele complex is aangewezen als rijksmonument. Rosehaghe wil haar woningbestand verduurzamen op gebied van energie, water, materiaal en levensloopbestendigheid. Aan de Huizendokter is gevraagd de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen en kosten en baten van de verschillende maatregelen in beeld te brengen.

WERKZAAMHEDEN HUIZENDOKTER:

  • Nulmetingen met energielabels voor een aantal woningen
  • Opstellen van een integraal duurzaamheidsplan
  • Bouwkundig onderzoek en isolatieadvies tijdens de uitvoering