Schimmel

Schimmel in uw woning kan tot grote problemen leiden. Aan de ene kant kunnen schimmels de constructie aantasten en op termijn tot bouwkundige problemen leiden, aan de andere kant is schimmel een potentieel gevaar voor uw gezondheid. Met name jongeren, ouderen en zieken lopen groot risico langdurig ziek te worden als ze langdurig aan schimmelsporen blootgesteld worden.

1. Schimmel voorkomen

Om te voorkomen da de groei van schimmels mogelijk schadelijk kan zijn, is het essentieel om de hoeveelheid waterdamp in uw woning te reguleren (zie ook ventileren). Naast een effectieve ventilatie kan het schimmelrisico door de volgende maatregelen beperkt worden:

  • Een goed isolerende buitenschil zonder koudebruggen
  • Verwarming afstemmen op de luchtvochtigheid van de ruimtes (hoe lager de temperatuur hoe sneller condensatie op koude plekken plaatsvind)
  • Het plaatsen van luchtontvochtigers
  • Regelmatige schoonmaakbeurten

2. Oorzaak aanpakken

De eerste stap, nog voordat u begint met het verwijderen van de schimmel is de oorzaak van het ontstaan ervan op te sporen. Vochtproblemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Door condensatie van vochtige lucht op koude plekken maar ook door indringend water van buiten of opstijgend vocht vanuit de kruipruimte. Het is belangrijk de oorzaak te elimineren anders blijft het probleem altijd terugkomen.

3. Schimmel verwijderen

Bij schimmels op grote schaal kunt u het beste een professionele firma inhuren die gespecialiseerd is in dergelijke problemen. Hoe groter de aantasting, hoe groter het risico op blootstelling aan schimmelsporen tijdens het reinigingsproces. Bovendien is het mogelijk dat er uitgebreidere methodes nodig zijn om schade aan andere delen van het gebouw te voorkomen. Kleine oppervlakten die aangetast zijn door schimmels daarentegen kunt u wel zelf trachten aan te pakken.

Aandachtspunten bij het verwijderen van schimmel

Het is ontzettend belangrijk dat u de schimmelsporen niet uiteendrijft. Droge en donzige groepjes schimmels zijn vaak bedekt met minieme sporen die zich gemakkelijk door de lucht bewegen. Als u droge schimmel verstoort, kunt u een schimmelwolk produceren die zich verspreidt door de rest van uw woning.