Meer informatie? Neem contact op

Bouwkundig advies

De meeste problemen in de bouw hebben direct of indirect te maken met vocht.

Vocht in uw woning kan tot grote problemen leiden. Schimmels en zwammen kunnen de constructie aantasten en op termijn tot bouwkundige problemen leiden. Ook vormen de schimmels een gevaar voor uw gezondheid. Met name kinderen en oudere mensen lopen groot risico ziek te worden als ze langdurig aan schimmelsporen worden blootgesteld.

Vochtproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: Bijvoorbeeld condensatie van vochtige lucht op koude plekken, doorslaand vocht van buitenaf of optrekkend vocht vanuit de kruipruimte. Het is belangrijk eerst de oorzaak op te sporen en te elimineren, voordat u de schimmel en vochtplekken gaat verwijderen, anders blijft het probleem altijd terugkomen.

Wat kan de Huizendokter voor u doen:

Hier hebben we meer informatie verzameld over een aantal vaak voorkomende problemen: